Mazā stiprinieka olimpiskie piedzīvojumi

Mazajiem stipriniekiem  jāiejūtas olimpiādes dalībnieku lomā. Visi pārbaudījumi veidoti kā olimpiādes sporta veidi un disciplīnas. Karogiem plīvojot un lāpai degot, bērni ar prieku varēs apgūt dažādus sporta veidus.